Parte hartu!


Orain ez dago parte hartzeko prozesurik irekita. Bi parte-hartze prozesu burutu izan dira 2018-2019 urteetan hiritar guztientzako irekiak: Bat HAPOren aurrerakinaren berrikuspena dela eta, eta beste bat "Ikuspuntu barneratzilea"ren inguruan.

 

Nola parte-hartu?

 on-line. Plataforma digitalaren bitartez parte-hartzeko aukera egon da, sarea duen edozein aparailutik, nahi duzunean eta nahi duzun lekutik parte-hartzeko.
 

 aurrez aurre. Hainbat parte-hartze saio burutu dira, Getxoko toki ezberdinetan 2019.urteko udara bitartean. Egin ziren saioen egutegia hemen.

        

 

 

 

Saioen egutegia


 

02 May 2019
Participation session

Where: Romo Cultur Center

When: 18:00h

14 May 2019
Participation session

Where: Villamonte Cultur Center

When: 18:00h

30 May 2019
Participation session

When: Andra Mari Sport Center

Where: 18:00h